Què passa a la República Democràtica del Congo?

Des de mitjans dels anys 90 la República Democràtica del Congo (RDC) és escenari d’una guerra que ha causat al voltant de 5 milions de víctimes mortals, centenars de milers de desplaçats i refugiats, una greu crisi humanitària i violacions continuades dels drets humans contra el conjunt de la població civil, on almenys 200.000 dones i menors han patit la violència sexual com a arma de guerra.
Malgrat el seu greu impacte, és un conflicte oblidat per a l’opinió pública internacional i està silenciat per part dels mitjans de comunicació, que en donen una imatge parcial i esbiaixada, sense analitzar les seves arrels històriques i culturals, ni les dinàmiques locals, regionals i internacionals, vinculades no només a l’explotació dels recursos naturals sinó també a dinàmiques de poder, on Rwanda i altres països de la regió juguen un paper fonamental, en un món globalitzat on les grans potències (EUA, Xina) competeixen per ampliar les seves àrees d’influència.
Trencar el silenci que envolta la RDC permetrà donar veu als actors locals que s’organitzen per sobreviure i fer front a aquesta situació, fer visibles de manera concreta les connexions entre aquestes dinàmiques locals i la dimensió internacional, fer palès que el model de consum imperant contribueix a perpetuar una situació de violència i d’economia de guerra en la que participen directa o indirectament ciutadans congolesos i congoleses, però també empreses locals i internacionals, davant la permissivitat i fins i tot la complicitat de governs i organitzacions internacionals.

dimecres, 25 de novembre de 2015

La Xarxa d’Entitats per la RDC exigeix a l’Ajuntament de Barcelona més compromisos de respecte pels drets humansBarcelona, 25 de novembre. El passat 18 de novembre, la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar una proposta promoguda pel Grup Municipal ERC (M1115/9364) segons la qual es pretén potenciar que la Fundació Mobile World Capital Barcelona sigui un referent dels projectes socials vinculats a les tecnologies en mobilitat, i la posada en marxa de projectes per a aquest fi.

En aquest sentit, la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo (RDC), tot i que acull amb satisfacció qualsevol esforç destinat a potenciar les polítiques socials de la ciutat de Barcelona, considera que el consistori, directament o a través de la Fundació Barcelona World Mobile Capital, pot fer més per combatre la impunitat i les violacions dels drets humans a la RDC derivats de l'explotació dels recursos naturals i de les violacions dels drets humans que es cometen en tota la cadena de subministrament de les multinacionals de la telefonia mòbil que conformen el consorci GSMA i que es trobaran el proper 22-25 de febrer de 2016 al MWC. En aquest sentit, la Xarxa d’Entitats per la RDC demana que el punt de partida de qualsevol iniciativa endegada per l’Ajuntament de Barcelona sigui l’acord assolit el passat 11 de desembre de 2013, quan tots els grups del consistori van aprovar la moció presentada pel grup d’ICV-EUiA (M1115/9364) a la Comissió de Presidència i Règim Interior, que va acordar que el Govern municipal: 1) insti a la Fundació Mobile World Capital Barcelona a que inclogui en la propera edició del Mobile World Congress la creació d'un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat social de les empreses de telefonia mòbil en l'explotació dels recursos naturals, i 2) faci les gestions necessàries davant el Govern de l'Estat i la UE perquè impulsin legislacions a fi que no s'utilitzin minerals "obtinguts il·legalment" procedents de zones en conflicte.

En aquest sentit, el mes de maig de 2015 el Parlament Europeu va aprovar un mandat per a un reglament europeu que trenqui el vincle entre tecnologia i guerra, i en aquesta mateixa línia l'Ajuntament de Barcelona podria fer passos concrets per reclamar respecte als drets humans en les pràctiques empresarials. La Xarxa d’Entitats per la RDC és una coalició formada per diverses entitats i persones especialitzades que neix l’any 2009 per tal d’enfortir les estratègies de participació i de col·laboració entre les pròpies entitats catalanes i les congoleses per denunciar, crear opinió i informar sobre el conflicte de la RDC. És un espai de coordinació, que treballa des d’una vessant multidisciplinària i es construeix en base al diàleg, la reflexió i la incidència social i política, a mig i llarg termini. La Xarxa demana que les empreses que es reuneixen al MWC es comprometin a promoure la transparència i la protecció dels drets humans en la cadena de subministrament, l’impuls de legislacions que posin fi a l’explotació dels recursos naturals procedents del conflicte armat de la RDC i d’altres conflictes i l’establiment d’un espai de diàleg en el si del MWC per a poder discutir d’aquestes qüestions. Finalment, la Xarxa demana que es formalitzi una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona per a discutir sobre aquestes qüestions durant les properes setmanes.

La Mobile World Capital Barcelona (MWCB) és, tal i com ella mateixa es presenta,  una iniciativa destinada a fer de Barcelona un referent de la transformació mòbil, i un motor per al desenvolupament i la internacionalització del conjunt del teixit empresarial de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya, constituïda al 2012 i governada per un patronat format pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA –entitat que representa els interessos de més de 800 operadors de mòbil i més de 200 empreses de l'ecosistema mòbil a tot el món.

La Xarxa d’entitats per la RDC pretén que aquesta aposta per convertir a Barcelona en referent de la telefonia mòbil sigui coherent amb la la Llei de foment de la pau aprobada per unanimitat al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, en la que es pretén impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per protegir el medi natural de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els homes, i l’eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d’intolerància.

Contactes:
Josep Maria Royo. Escola Cultura de Pau. (655643345)
Rita Huybens. Lliga dels Drets Pobles. (666694684)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada